طبقه بندی نشده

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
9668TREK36E

9668TREK36E

Advantech

BLUETOOTH KIT

در انبار: ۲٬۵۰۶

$51.87000

968EMG0020

968EMG0020

Advantech

GPS LEA-6S 6 GPS MODS U-BLOX

در انبار: ۲٬۶۵۳

$45.22000

968EMC0038

968EMC0038

Advantech

CELLULAR PH8 L30960-N1900-A200 F

در انبار: ۵۴۷

$200.83000

9668TREK21E

9668TREK21E

Advantech

BUILT-IN SIERRA WIRELESS 5728V C

در انبار: ۴۱۶

$264.00000

1960073941T001

1960073941T001

Advantech

DHCS FOR SOM-5897

در انبار: ۱٬۸۱۴

$77.14000

MIT-W101-ACCBH000E

MIT-W101-ACCBH000E

Advantech

RUGGED BUMPER HAND STRAP

در انبار: ۱٬۶۷۰

$83.79000

9668TREK23E

9668TREK23E

Advantech

802.11 B/G/N MODULE WITH EXTERNA

در انبار: ۲٬۸۵۷

$42.00000

EBPC-3500-75CE

EBPC-3500-75CE

Advantech

EMBEDDED CHASSIS FOR PCM-9375F

در انبار: ۵۴۴

$202.16000

9668TREK60E

9668TREK60E

Advantech

96/97 ASSEMBLY, HSXPA KIT W/ANTE

در انبار: ۴۴۷

$246.00000

9668TREK31E

9668TREK31E

Advantech

WIFI KIT AW-NE768 PCIE MINI CAR

در انبار: ۳٬۲۲۲

$37.24000

9668TREK24E

9668TREK24E

Advantech

SUMMIT (SDC-PE15N) 802.11A/B/G/N

در انبار: ۶۹۱

$159.00000

UCAM-120A-U01

UCAM-120A-U01

Advantech

2D SMART COUNTING CAMERA

در انبار: ۲۴۶

$526.68000

9668TREK64E

9668TREK64E

Advantech

96/97 ASSEMBLY, TREK-550 BT MODU

در انبار: ۲٬۱۱۳

$61.50000

XXOM1-P380IVF020

XXOM1-P380IVF020

Advantech

38 1000 NITS 1920 X 570 STRETCHE

در انبار: ۴۸

$2282.28000

IPS-M210A-LFA-SE

IPS-M210A-LFA-SE

Advantech

210WH BATTERY

در انبار: ۷۹

$1381.87000

9668TREK20E

9668TREK20E

Advantech

BUILT-IN WAVECOM MC55I 4 BAND GP

در انبار: ۱٬۰۳۲

$106.50000

968EMC0018

968EMC0018

Advantech

EMBEDDED HSDPA 3.5G MODEM

در انبار: ۳۷۰

$296.59000

XINTEL-7260HMWWBR

XINTEL-7260HMWWBR

Advantech

WIFI MODULE

در انبار: ۲٬۸۵۷

$42.00000

UBC-330NS-JLA1E

UBC-330NS-JLA1E

Advantech

TI AM3352 1.0GHZ

در انبار: ۳۶۷

$326.25000

XSMC-CSE-PT26L-B

XSMC-CSE-PT26L-B

Advantech

RAIL SLIDE KIT FOR HPC-7480-66A1

در انبار: ۲٬۵۰۶

$47.88000

Top