کارت های حافظه

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
SQF-ISDS1-1G-21C

SQF-ISDS1-1G-21C

Advantech

MEMORY CARD SD 1GB SLC

در انبار: ۴٬۵۲۶

$24.30000

SQF-ISDU1-4G-21C

SQF-ISDU1-4G-21C

Advantech

MEMORY CARD SDHC 4GB UHS MLC

در انبار: ۹٬۱۶۶

$12.00000

SQF-MSDM1-16G-21C

SQF-MSDM1-16G-21C

Advantech

MEM CARD MICROSD 16GB CLS 10 MLC

در انبار: ۹۳۴

$0.00000

SQF-MSDM1-32G-21C

SQF-MSDM1-32G-21C

Advantech

MEM CARD MICROSD 32GB CLS 10 MLC

در انبار: ۹۸۳

$0.00000

SQF-MSDM1-8G-21C

SQF-MSDM1-8G-21C

Advantech

MEM CARD MICROSD 8GB CLSS 10 MLC

در انبار: ۱٬۱۲۱

$0.00000

SQF-MSDM1-4G-21C

SQF-MSDM1-4G-21C

Advantech

MEM CARD MICROSD 4GB CLSS 10 MLC

در انبار: ۱٬۱۲۷

$0.00000

SQF-MSDS1-4G-21E

SQF-MSDS1-4G-21E

Advantech

MEMORY CARD MICROSD 4GB SLC

در انبار: ۱٬۵۳۸

$97.50000

SQF-ISDU1-64G-21E

SQF-ISDU1-64G-21E

Advantech

MEMORY CARD SDHC 64GB UHS MLC

در انبار: ۶۰۶

$181.50000

SQF-ISDM1-16G-82E

SQF-ISDM1-16G-82E

Advantech

MEM CARD SDHC 16GB CLASS 10 MLC

در انبار: ۳٬۲۰۰

$37.50000

SQF-ISDM1-8G-21C

SQF-ISDM1-8G-21C

Advantech

MEMORY CARD SDHC 8GB UHS MLC

در انبار: ۹٬۱۶۶

$12.00000

SQF-ISDS1-256M-21C

SQF-ISDS1-256M-21C

Advantech

MEMORY CARD SDHC 256MB UHS SLC

در انبار: ۱۰٬۴۷۶

$10.50000

SQF-ISDM1-64G-21C

SQF-ISDM1-64G-21C

Advantech

MEMORY CARD SDHC 64GB UHS MLC

در انبار: ۱٬۷۶۱

$79.50000

SQF-MSDS1-2G-85E

SQF-MSDS1-2G-85E

Advantech

SQF MICRO SD C10 SLC 2G, 1CH

در انبار: ۳٬۳۳۳

$36.00000

SQF-ISDS1-16G-82E

SQF-ISDS1-16G-82E

Advantech

MEM CARD SDHC 16GB CLASS 10 SLC

در انبار: ۵۲۳

$210.00000

SQF-MSDM1-8G-21E

SQF-MSDM1-8G-21E

Advantech

MEM CARD MICROSD 8GB CLSS 10 MLC

در انبار: ۸٬۱۴۸

$13.50000

SQF-MSDS1-4G-85C

SQF-MSDS1-4G-85C

Advantech

SQF MICRO SD C10 SLC 4G, 1CH

در انبار: ۱٬۹۶۹

$66.00000

SQF-S10U2-4G-S9E

SQF-S10U2-4G-S9E

Advantech

MEMORY CARD CFAST 4GB MLC

در انبار: ۲٬۵۴۹

$51.00000

SQF-ISDS1-128M-21C

SQF-ISDS1-128M-21C

Advantech

MEMORY CARD SDHC 128MB UHS SLC

در انبار: ۱۶٬۶۶۶

$9.00000

SQF-S10U2-64G-S9E

SQF-S10U2-64G-S9E

Advantech

MEMORY CARD CFAST 64GB MLC

در انبار: ۶۲۶

$175.50000

SQF-S10M1-4G-S9C

SQF-S10M1-4G-S9C

Advantech

MEMORY CARD COMPACTFLASH 4GB MLC

در انبار: ۳٬۸۰۹

$31.50000

Top