هواپیماهای پشتی

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
PCA-6114P7-0E1E

PCA-6114P7-0E1E

Advantech

SBC BACKPLANE 14-SLOT PCI/ISA

در انبار: ۴۲۷

$257.40000

PCE-7B17-00A1E

PCE-7B17-00A1E

Advantech

17SLOTS PICMG1.3BP 11 PCIE X4

در انبار: ۶۲

$1748.28000

PCE-5B03V-01A1E

PCE-5B03V-01A1E

Advantech

3-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1 C

در انبار: ۹۶۳

$114.11000

PCA-6108E-0C2E

PCA-6108E-0C2E

Advantech

8-SLOT BACKPLANE 8 ISA REV. C

در انبار: ۲٬۰۶۳

$63.00000

PCA-6115-0B2E

PCA-6115-0B2E

Advantech

15-SLOT BACKPLANE 15 ISA REV B

در انبار: ۱٬۶۶۶

$84.00000

PCA-6114P12-0B3E

PCA-6114P12-0B3E

Advantech

14-SLOT BACKPLANE 1 ISA 11 PCI

در انبار: ۴۰۲

$273.00000

PCE-5B04-20A1E

PCE-5B04-20A1E

Advantech

4 SLOT PICMIG 1.3BP 1 CPU CARD

در انبار: ۵۴۸

$200.43000

PCE-7B06V-04A1E

PCE-7B06V-04A1E

Advantech

6-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1

در انبار: ۹۶۳

$114.11000

PCA-6120P18-0A2E

PCA-6120P18-0A2E

Advantech

20-SLOT BACKPLANE 1 ISA 17 PCI

در انبار: ۳۰۴

$393.55000

PCE-5B16Q-02A1E

PCE-5B16Q-02A1E

Advantech

16-SLOT PICMG1.3 BP QUAD SEGME

در انبار: ۳۱۵

$380.38000

PCE-7B09R-04A1E

PCE-7B09R-04A1E

Advantech

9 SLOTS PICMG1.3BP PCIE X8*1 P

در انبار: ۸۱۷

$134.60000

PCA-6106P3-0D2E

PCA-6106P3-0D2E

Advantech

6-SLOT BACKPLANE 2 ISA 2 PCI

در انبار: ۱٬۹۸۵

$70.50000

PCA-6119P17-0B2E

PCA-6119P17-0B2E

Advantech

19-SLOT BACKPLANE 16 PCI 1 PIC

در انبار: ۳۸۸

$283.50000

PCA-6108-0B2E

PCA-6108-0B2E

Advantech

8-SLOT BACKPLANE 8 ISA BABY-A

در انبار: ۲٬۰۶۳

$63.00000

PCE-7B05-20A1E

PCE-7B05-20A1E

Advantech

5 SLOT PICMIG 1.3BP 1 CPU CARD

در انبار: ۵۴۸

$200.43000

PCA-6116QP2-0B2E

PCA-6116QP2-0B2E

Advantech

16-SLOT BACKPLANE QUAD-SEGMENT

در انبار: ۹۴۰

$117.00000

PCA-6104P4-0B2E

PCA-6104P4-0B2E

Advantech

4-SLOT HALF SIZE BACKPLANE 4 PC

در انبار: ۲٬۴۸۵

$48.28000

PCE-5B08-02A1E

PCE-5B08-02A1E

Advantech

CIRCUIT MODULE 8 SLOTS PICMG1.3

در انبار: ۸۶۴

$127.28000

PCE-5B09-04A1E

PCE-5B09-04A1E

Advantech

9-SLOTS PICMG1.3BP 1 CPU CARD 1

در انبار: ۳۷۲

$321.86000

PCE-7B03V-00A1E

PCE-7B03V-00A1E

Advantech

3-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1 C

در انبار: ۹۴۰

$117.00000

Top