جاسازی شده - ریزپردازنده ها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
96MPI5S-2.3-6M11T1

96MPI5S-2.3-6M11T1

Advantech

CPU CORE 2.3G 6M 35W

در انبار: ۳۶۹

$297.92000

96MPXE-2.1-11M36

96MPXE-2.1-11M36

Advantech

XEON 2.1G 11M 3647P 8C 4110 -SIL

در انبار: ۴٬۸۰۸

$0.00000

96MPXE-2.2-13M36

96MPXE-2.2-13M36

Advantech

XEON 2.2G 13.75M 3647P 10C 4114T

در انبار: ۴٬۹۷۸

$0.00000

96MPXE-2.6-19M36

96MPXE-2.6-19M36

Advantech

XEON 2.6G 19.25M 3647P 12C 6126

در انبار: ۴٬۹۹۲

$0.00000

96MPXE-1.7-11M36

96MPXE-1.7-11M36

Advantech

XEON 1.7G 11M 3647P 8C 3106 -BRO

در انبار: ۵٬۲۲۶

$0.00000

96MPXE-2.2-19M36

96MPXE-2.2-19M36

Advantech

XEON 2.2G 19.25M 3647P 14C 5120T

در انبار: ۵٬۳۱۲

$0.00000

96MPXE-2.0-27M36

96MPXE-2.0-27M36

Advantech

XEON 2G 27.5M 3647P 20C 6138 86C

در انبار: ۵٬۶۰۶

$0.00000

96MPXE-2.0-11M36

96MPXE-2.0-11M36

Advantech

XEON 2G 11M 3647P 8C 4109T -SILV

در انبار: ۵٬۶۳۲

$0.00000

96MPXE-2.6-19M36A

96MPXE-2.6-19M36A

Advantech

XEON 2.6G 19.25M 3647P 12C 6126T

در انبار: ۵٬۶۴۳

$0.00000

96MPXE-2.1-22M36

96MPXE-2.1-22M36

Advantech

XEON 2.1G 22M 3647P 16C 6130 87C

در انبار: ۵٬۶۸۶

$0.00000

96MPXE-2.1-16M36A

96MPXE-2.1-16M36A

Advantech

XEON 2.1G 16.5M 3647P 12C 4116T

در انبار: ۶٬۰۵۷

$0.00000

96MPI3K-3.9-3M11T

96MPI3K-3.9-3M11T

Advantech

CORE 3.9G 3M 1151P 2CORE I3-7101

در انبار: ۶٬۲۲۷

$0.00000

96MPXE-1.9-19M36

96MPXE-1.9-19M36

Advantech

XEON 1.9G 19.25M 3647P 14C 5119T

در انبار: ۶٬۳۵۱

$0.00000

96MPXE-2.1-16M36

96MPXE-2.1-16M36

Advantech

XEON 2.1G 16.5M 3647P 12C 4116 7

در انبار: ۶٬۵۰۴

$0.00000

96MPXEK-3.8-8M11T

96MPXEK-3.8-8M11T

Advantech

XEON 3.8G 8M 1151P 4CORE E3-1275

در انبار: ۶٬۶۰۲

$0.00000

96MPXE-2.3-16M36

96MPXE-2.3-16M36

Advantech

XEON 2.3G 16.5M 3647P 12C 5118

در انبار: ۶٬۶۸۶

$0.00000

96MPXE-2.1-33M36

96MPXE-2.1-33M36

Advantech

XEON 2.1G 33M 3647P 24C 8160T

در انبار: ۶٬۷۱۲

$0.00000

96MPXE-2.0-27M36A

96MPXE-2.0-27M36A

Advantech

XEON 2G 27.5M 3647P 20C 6138T 94

در انبار: ۶٬۸۴۶

$0.00000

96MPXE-2.1-22M36A

96MPXE-2.1-22M36A

Advantech

XEON 2.1G 22M 3647P 16C 6130T 92

در انبار: ۶٬۹۵۸

$0.00000

96MPAR-2.5G-1MFST

96MPAR-2.5G-1MFST

Advantech

AMD R-268D APU 2.5G 1M FS1R2 2CO

در انبار: ۱٬۰۴۷

$105.00000

Top