نرم افزار، خدمات

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
968SPUSTS1

968SPUSTS1

Advantech

PRIVATE CLOUD SERVER, MAX. 50 CH

در انبار: ۲۴

$4830.56000

968TW7PS1X

968TW7PS1X

Advantech

MS WIN7 SP1 PRO FES

در انبار: ۴۹۵

$222.08000

96SW-WIN10P1-BI-EN

96SW-WIN10P1-BI-EN

Advantech

WIN PRO 10 32/64BIT 1PK EN USB

در انبار: ۳۷۲

$295.26000

X-INN-02-0002

X-INN-02-0002

Advantech

TPM SUITE

در انبار: ۲۰

$6251.00000

ASR-5200E-RME

ASR-5200E-RME

Advantech

ASR-5200E REMOTE MIRROR LICENSE

در انبار: ۱۸

$7561.05000

968SPUSTL3

968SPUSTL3

Advantech

USHOP+ STORE BI PUBLIC CLOUD EIS

در انبار: ۴۸

$2268.98000

ASR-5200E-TRE

ASR-5200E-TRE

Advantech

ASR-5200E EASY TIER LICENSE

در انبار: ۳۲

$3644.20000

968SPUDSS0

968SPUDSS0

Advantech

WA/IMM SERVER (SW), MAX. 500 CLI

در انبار: ۶۱۱

$180.00000

968QWE8IP1

968QWE8IP1

Advantech

MS WIN EMB 8.1 INDUSTRY PRO MULT

در انبار: ۵۴۳

$202.50000

968SPUDSC0

968SPUDSC0

Advantech

WA/IMM CLIENT (SW)

در انبار: ۷۲۶

$151.50000

968QXPESTD

968QXPESTD

Advantech

MS WIN EMB XP STANDARD

در انبار: ۹۵۲

$115.50000

968SPULPS3

968SPULPS3

Advantech

UNLIMITED, NO CHANNEL LIMITATION

در انبار: ۳

$27594.00000

968SPULPS2

968SPULPS2

Advantech

LARGE STORE, MAX. 300 CHANNELS

در انبار: ۶

$17766.00000

96SW-WIN10P1-32-CN

96SW-WIN10P1-32-CN

Advantech

WIN10 PRO 32BIT CN

در انبار: ۴۲۹

$255.83000

968SPULPL0

968SPULPL0

Advantech

ULP CLOUD WEB VIDEO PLAYBACK

در انبار: ۱٬۵۷۱

$89.11000

96SW-OFFHOM16-EN

96SW-OFFHOM16-EN

Advantech

OFFICE 2016 HOME DSP 32/64BIT EN

در انبار: ۳۹۰

$307.23000

ASR-5200E-FUE

ASR-5200E-FUE

Advantech

ASR-5200E FLASHCOPY UPGRADE LICE

در انبار: ۴۰

$2709.21000

968SPUSTL0

968SPUSTL0

Advantech

USHOP+ STORE BI PUBLIC CLOUD UCA

در انبار: ۶۸۹

$159.60000

968SPULPS1

968SPULPS1

Advantech

MIDDLE STORE, MAX. 50 CHANNELS

در انبار: ۲۵

$5166.00000

968SPUSTS2

968SPUSTS2

Advantech

PRIVATE CLOUD SERVER, MAX. 300

در انبار: ۶

$16561.16000

Top