تابلوهای ارزیابی - تعبیه شده - mcu، dsp

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
MIOE-DB5000-01A1E

MIOE-DB5000-01A1E

Advantech

MI/O-COMPACT/MI/O-ULTRA EVAL BRD

در انبار: ۳۵۳

$339.15000

ROM-DB3900-SWA1E

ROM-DB3900-SWA1E

Advantech

RTX2.0 EVAL BRD

در انبار: ۳۷۹

$316.54000

SOM-AB5510-A0A1E

SOM-AB5510-A0A1E

Advantech

3.5" APPLICATION BOARD FOR COM-E

در انبار: ۳۷۲

$295.53000

D-CTOS-EKGBIN09-KL

D-CTOS-EKGBIN09-KL

Advantech

DPX-S430 DEVELOPMENT KIT WITH R2

در انبار: ۴۱

$2681.28000

D-CTOS-EKGBIN09-KB

D-CTOS-EKGBIN09-KB

Advantech

DPX-S425 DEVELOPMENT KIT WITH CE

در انبار: ۴۱

$2653.35000

D-CTOS-EKGBIN09-KO

D-CTOS-EKGBIN09-KO

Advantech

DPX-S425 DEVELOPMENT KIT WITH CO

در انبار: ۳۹

$3072.30000

D-CTOS-EKGBIN09-KN

D-CTOS-EKGBIN09-KN

Advantech

DPX-S430 DEVELOPMENT KIT WITH R4

در انبار: ۳۹

$2779.70000

SOM-DB4700-00A1E

SOM-DB4700-00A1E

Advantech

ETX EVAL BRD

در انبار: ۳۶۹

$297.92000

SOM-DB3520-00A1E

SOM-DB3520-00A1E

Advantech

QSEVEN EVAL BRD

در انبار: ۲۹۰

$413.63000

SOM-DB5800-U0A2E

SOM-DB5800-U0A2E

Advantech

COM-EXPRESS EVAL BRD

در انبار: ۲۴۷

$485.45000

MIOE-DB5000-00A1E

MIOE-DB5000-00A1E

Advantech

MI/O-COMPACT/MI/O-ULTRA EVAL BRD

در انبار: ۳۸۷

$309.89000

D-CTOS-EKGBIN09-KF

D-CTOS-EKGBIN09-KF

Advantech

DEVELOPMENT KIT FOR DPX-E120 WIT

در انبار: ۵۷

$1899.24000

D-CTOS-EKGBIN09-KK

D-CTOS-EKGBIN09-KK

Advantech

DPX-S430 DEVELOPMENT KIT WITH R2

در انبار: ۴۱

$2653.35000

SOM-DB5800-00A2E

SOM-DB5800-00A2E

Advantech

COM-EXPRESS EVAL BRD

در انبار: ۲۷۹

$429.59000

SOM-DB3500G-00A1E

SOM-DB3500G-00A1E

Advantech

QSEVEN EVAL BRD

در انبار: ۳۴۰

$352.45000

D-CTOS-EKGBIN09-K8

D-CTOS-EKGBIN09-K8

Advantech

DPX-S425 DEVELOPMENT KIT WITH CO

در انبار: ۳۷

$2932.65000

D-CTOS-EKGBIN09-K1

D-CTOS-EKGBIN09-K1

Advantech

DPX-S415 DEVELOPMENT KIT WITH 1.

در انبار: ۴۱

$2653.35000

SOM-DB5700G-00A2E

SOM-DB5700G-00A2E

Advantech

COM-EXPRESS EVAL BRD

در انبار: ۳۸۳

$312.55000

SOM-AB5510-D0A1E

SOM-AB5510-D0A1E

Advantech

3.5" APPLICATION BOARD FOR COM-E

در انبار: ۳۹۶

$303.00000

D-CTOS-EKGBIN09-KD

D-CTOS-EKGBIN09-KD

Advantech

DPX-S415 DEVELOPMENT KIT WITH NE

در انبار: ۴۰

$2723.84000

Top